BÌNH CHỌN THÍ SINH YÊU THÍCH

HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN THÍ SINH

Bước 1: Để bình chọn, vui lòng ấn vào hình “” phía dưới ảnh của thí sinh yêu thích. Nếu bạn chưa đăng ký thành viên để bình chọn, trên màn hình sẽ hiện ra bảng yêu cầu đăng ký.
Bước 2: Điền đầy đủ vào mẫu đăng ký và ấn gửi đi.
Bước 3: Bạn đã hoàn thành đăng ký và có thể bắt đầu ấn “” cho thí sinh yêu thích của mình.
♦◊♦ Lưu ý:
- Mỗi tài khoản chỉ được ấn “” 1 lần cho 1 thí sinh.
- Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều thí sinh cùng lúc.
- Để xem toàn bộ ảnh của thí sinh, ấn vào hình thí sinh hoặc tên thí sinh.
Cảm ơn bạn đã đọc hướng dẫn và chúc bạn thực hiện thành công!
BTC Beauty Contest Vietnam – Japan.